پلیس استکهلم تقاضای کمک از شهرهای دیگر کرده است

پلیس شهر استکهلم در پی چندین شب ناآرامی و آشوب خیابانی در محله‌های حاشیه‌ای شهر، تقاضای نیروهای کمکی از مناطق دیگر کرده است. شل لیندگرن سخنگوی پلیس استکهلم دلیل تقاضای نیروهای کمکی را خستگی پلیس‌های استکهلم و با تجربه بودن نیروهای پلیس یوتبوری و مالمو اعلام کرده است.