MP-kongressen körde över partistyrelsen

2:13 min

Kongressen körde nu på förmiddagen över partistyrelsen i frågan om 35-timmars arbetsvecka.

Ledamöterna röstade igenom att partiet även i fortsättningen ska arbeta för att normalarbetstiden ska sänkas till 35 timmar per vecka.

Det har partiledningen velat få bort från det nya programmet.

EU-parlamentarikern Carl Schlyter, som är en av dem som motionerat om att sänka arbetstiden, var nöjd med utslaget.

– Det är ju väldigt skönt att veta att Miljöpartiet fortfarande står för en linje som säger att alla våra effektivitetsvinster och all innovation inte ska användas till löneökningar med ständigt ökad resursförbrukning, utan att vi kan gå hem lite tidigare och ta hand om varandra, våra barn och våra kära och vår planet, säger han.

På vilket sätt tycker du att Miljöpartiet ska ta upp den här frågan i en regering om ni kommer in i en sådan i nästa mandatperiod?

– Ja, det har kongressen varit väldigt tydlig med. Vi bör föreslå en ändring i normalarbetstiden i lagen som blir normerande.

Med en minst sagt övertygande majoritet – 169 röster mot 50 – röstade alltså kongressen igenom att det i Miljöpartiets nya partiprogram ska stå att partiet som ett första steg vill lagstifta om att normalarbetstiden ska vara 35-timmarsvecka. Formuleringen är betydligt konkretare än partistyrelsens förslag, där det inte fanns med förslag om lagstiftning.

Samma krav om 35-timmarsvecka finns också nu i den arbetsmarknadspolitiska propositionen – och därmed i det som blir partiets valmanifest.

Det är inte första gången som partistyrelsen får ge vika för kongressen i den här frågan. Inför valet 2010 körde kongressen exempelvis också över partiledningen och fick in kravet på 35-timmarsvecka i valmanifestet. Språkröret Gustav Fridolin har hela tiden velat få bort den här typen av generell sänkning av normalarbetstiden, men säger ändå att beslutet var väntat.

– Man vill vara tydligare än partistyrelsen föreslog och peka ut att målet är en 35-timmars arbetsvecka och jag förstår det, säger han.

Tidigare har Fridolin sagt att det här är fel väg att gå och att det heller inte är ekonomiskt försvarsbart att sänka arbetstiden för alla – något som han nu inte bekymrar sig över.

Frågan är vilka partier Miljöpartiet nu ska kunna samarbeta med för att få igenom 35-timmarskravet?

– Det har ju varit en lång diskussion i ganska många föreningar och folkrörelser och inte minst fackförbund, säger Fridolin.

Men i riksdagen sitter det ju politiska partier?

– Ska man få igenom förändringar på arbetsmarknaden måste man göra det i respekt för de samtal som sker mellan arbetsmarknadens parter.