Motigt för Miljöpartiets ledning

Det har varit en motig lördag för Miljöpartiets ledning.

Med förkrossande majoritet har ombuden avvisat partistyrelsens linje både i arbetstidsfrågan och i frågan om vinster i välfärden. Det betyder att Miljöpartiet går till val nästa år med krav på lag om en sänkt normalarbetstid till 35 timmar i veckan. Kravet är på rak kollissionskurs mot tilltänkta samarbetspartnern Socialdemokraterna.

I vinstfrågan ligger Miljöpartiets program nu till vänster om både Socialdemokraterna och LO. För den privata välfärdsbranschen ökar osäkerheten om vilka spelregler som gäller efter valet 2014.

Före helgens kongress enades ju friskolekommittén om en reglering av friskolorna. Trots att tanken var att skapa stabila regler har snarare nya frågetecken uppstått om vad som ska gälla i framtiden.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill till exempel kräva att bolagen inte får ha vinst som huvudsyfte. Något som enligt Miljöpartiet ska förverkliga om partierna får regera tillsammans. Efter miljöpartiets förra kongress drog skol och vård-bolagen en suck av lättnad. Nu torde de snarare rynka pannorna.

En tredje tung förlust för partiledningen var när kongressombuden beslöt att partiet inte längre ska stödja regeringen när det gäller lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Kongressen vill i stället att partiet ska ansluta sig till Socialdemokraternas linje och fördubbla arbetsgivaravgiften jämfört med dagens. Återstår att se om partiets riksdagsgupp följer kongressbeslutet. Hur som helst minskar skillnaden mot Socialdemokraterna i en viktig fråga.