Rödgröna starkast i Göteborg

1:34 min

Debatten om trängselskatt tycks inte ha påverkat göteborgarnas partisympatier. De rödgröna är fortfarande starkast i Göteborg. Det visar en färsk undersökning som P4 Göteborg och SVT:s Västnytt låtit göra.

Partiet Vägvalet, som var med och fick tio procent av göteborgarna att skriva på för en folkomröstning, står stilla. När P4 Göteborg och SVT:s Västnytt lät Demoskop göra en opinionsundersökning om attityden till en folkomröstning fanns också frågan med om vilket parti man skulle rösta på om det vore kommunalval idag.

– Den slutsats vi kan dra är att det inte verkar ha skett några jättestora förändringar i opinionen om man jämför med valet 2010. Däremot går det fortsatt bra - 52 procent - för det rödgröna blocket. Fast de tre partierna har motsatt sig en folkomröstning om trängselskatten så verkar de inte ha straffats direkt i opinionen just nu, säger Per Nilsson, opinionsanalyschef vid Demoskop.

– Det rödgröna blocket har vuxit med 4-5 procentenheter och det är ungefär samma utveckling som vi har sett på riksnivån så det är ingenting förvånande, säger professorn i statskunskap Henrik Ekengren Oscarsson vid SOM-institutet.

Inom blocket har Socialdemokraterna sedan valet tappat över 4 procentenheter medan både Miljöpartiet och Vänterpartiet ökat med ungefär motsvarande siffror.

– Där kan man fundera på om det är blåsväder som har med trängselskatten att göra som kan ha tryckt ner Socialdemokraterna eller om det är så väldigt många i den här opinionsundersökningen som är osäkra på hur det skulle rösta i ett kommunfullmäktigeval idag, säger Oscarsson.

I Demoskops undersökning som gjordes första veckan i maj svarade 1000 personer frågor om folkomröstning och trängselskatt. Men drygt 600 personer svarade också på vilket parti de skulle rösta på.

Vägvalet, som bildades just för att driva frågan om folkomröstning, verkar varken ha vunnit eller förlorat i popularitet.

– Sifforna visar att människor inte ser någon direkt koppling mellan trängselskattefrågan och Vägvalet, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

– Man får inte förvillas att tro att bara för att något diskuteras att det automatiskt kommer att gynna den som är starkast profilerad i frågan, konstaterar Per Nilsson. För det är ju även andra frågor som spelar roll för väljarna än bara detta.

Men när nu folkomröstningen blir av får de rödgröna mer att säga till om .

– De har makten över hur frågan kommer att formuleras och det är nästa strid då. Så den här följetongen går vidare. Det ska bli väldigt spännande att se, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Epp Anderson
epp.anderson@sverigesradio.se