Arbetslösheten i länet minskar

Antalet arbetslösa i länet minskar, visar siffror från Länsarbetsnämnden. Totalt är 1000 färre arbetslösa nu än för ett år sen.
Arbetslösheten är på 6,9 % och i den siffran ingår både de som är öppet arbetslösa och de som ingår i någon form av sysselsättningsåtgärd. Andelen arbetslösa ungdomar, 18-24 år, är även de något färre än för ett år sen. Samtidigt fortsätter ungdomsarbetslösheten att öka i riket totalt.