Stora brister i skolornas kemisalar

Det finns brister i arbetsmiljön i skolornas kemisalar. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha inspekterat ett femtiotal skolor i Stockholms län. Inte en enda skola klarade sig utan krav på åtgärder.

-Den vanligaste bristen är att skolorna inte för ordentlig dokumentation om säkerheten, något som är viktigt, säger Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med kemiundervisning. Det har till exempel hänt att elever drabbats av tinnitus i samband med att man framställt så kallad knallgas - ett vanligt experiment i kemin.

Men enligt Adam Jansson så är ändå kunskaperna om riskerna i kemiundervisningen god ute på skolorna, även om samtliga skolor som inspekterades fick olika krav på sig.