Få djur omhändertas

Antalet omhändertagande av djur har minskat i Kronobergs län under de senaste fyra åren. 1998 omhändertogs djur i fem fall, att jämföra med endast ett omhändertagande under förra året. Det visar siffror som Jordbruksverket presenterat. För riket som helhet ökade dock antalet anmälda brott mot djurskyddslagen markant under 2001. Enligt Jordbruksverket beror det främst på att kommunerna de senaste åren satsat mer på tillsyn av djur och att kompetensen hos inspektörerna höjts.