Halmstad

Brandmän ska hjälpa äldre att byta glödlampor

Äldre i Simlångsdalen och Oskarström ska i ett nytt projekt få hjälp med att byta lampor, säkringar och halkskydda mattor. Den 1 juni införs "Fixartjänst" där brandmän ska hjälpa personer över 65 år.

Det är ortens brandmän som ska hjälpa personer över pensionsåldern med praktiska saker för att minska fall- och halkolyckor.


Enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) omkommer cirka sju äldre personer och flera hundra blir inlagda på sjukhuset på grund av fallolyckor enligt Det är många fler än vad som skadas i trafiken eller omkommer i bränder.

– De flesta olyckor som sker i hemmet handlar om fallolyckor bland äldre människor. Vi ser det därför som viktigt att på olika sätt hjälpa till med uppgifter som bidrar till att antal olyckor blir färre, säger Kristian Pettersson, chef för räddningsavdelningen på räddningstjänsten, i ett pressmeddelande.


Fixartjänsten ska kunna användas kostnadsfritt av dem som bor i Simlångsdalen och Oskarström som antingen fyllt 65 år och inte har hemtjänst eller har funktionsnedsättning oavsett ålder.

Enligt räddningstjänsten kan det handla om att byta proppar och batterier, sätta upp enstaka tavlor och gardiner till att bära upp eller ner saker från källare eller vind till att fästa lösa sladdar och flytta möbler inom bostaden.

De kommer samtidigt att göra en kontroll av säkerheten i hemmet. Det handlar till exempel om att kontrollera att brandvarnare fungerar och att se till att mattor inte är hala.


Fixartjänsten finns redan i flera kommuner runt om i landet, bland annat Ljungby, som har fungerat som inspiration för Halmstad kommun. Tjänsten kommer att provas under ett år för att därefter utvärdera en eventuell fortsättning.

Fixartjänsten kommer att bemannas av utbildade brandmän som är stationerade på orterna. Brandmännen har utbildning i förebyggande arbete och grundläggande sjukvård. Vid varje hembesök kommer de att visa upp id-kort som en försäkran vid alla form av hembesök från kommunens medarbetare.

 

 
Fixartjänsten kan hjälpa till med:
 • Byta glödlampor, lysrör och batterier
 • Byte av elektriska proppar och säkringar
 • Flytta möbler inom bostaden
 • Sätta upp enstaka tavlor, gardiner och lampor
 • Bära upp eller ner saker från källare och vind
 • Sätta upp eller ta ned stege vid sotarbesök
 • Bära ut skräp till källsortering
 • Fästa lösa sladdar
 • Halkskydda lösa mattor

  Kostnader för till exempel halkskydd, glödlampor och brandvarnare står husägaren för.