Håveruds akvedukt blir byggnadsminne

Akvedukten i Håverud blir byggnadsminne. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som förklarat den del av Dalslands kanal, där bland annat akvedukten ligger som byggnadsminne. Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet.

– Området är unikt och synnerligen märkligt genom sitt kulturhistoriska värde och av riksintresse för kulturmiljövården, säger Anna Olsfelt, antikvarie på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På onsdag invigs byggnadsminnet av landshövdningen.

– Anläggningen är en av Dalsland största turistmål med stora ekonomiska, kulturella och symboliska värden. Därför är åtgärder, som främjar kanalens drift och skapar möjligheter för allmänheten att besöka och förstå kanalens historia, en förutsättning för att behålla dess värden, säger antikvarien Anna Olsfelt.

Det var 1868 som kung Karl XV invigde Dalslands kanal för att industriprodukter skulle kunna fraktas från bruken i Dalsland till västerhavet för vidare export. På 1970-talet tog fritidsbåtar över och slussningen fick ett uppsving. Kanalen har idag stor betydelse för turismen i området. Akvedukten, slussarna och kanalen är fortfarande, efter 145 år, i bruk och ägs av Dalslands Kanal AB.

Akvedukten tillverkades 1868 i Stockholm av Bergsunds Mekaniska Verkstad. Den är en fritt hängande bro som vilar på två murverk och är 33,5 meter lång. Plåtarna sammanfogades med 33 000 nitar. I Sverige finns flera akvedukter utförda i sten eller trä – men akvedukten i Håverud är ensam i sitt slag som en plåtkonstruktion.