Föräldrarna får tycka till om skolan

- Tycker du att du kan påverka förskolans verksamhet? Det är en fråga som föräldrar i Skellefteå får kommentera när skolkontoret skickat ut enkäter till 7 000 personer som får tycka till om hela skolans verksamhet.

Barnens föräldrar får ett papper med 18 olika påståenden, till exempel om det är tillräcklig med information som kommer från förskolan och om de upplever att barnet känner sig tryggt med personalen. Sedan är det bara att kryssa för, på en skala från ett till sex, hur väl påståendet stämmer. På det här sättet kan skolan förbättra sig hoppas Mikael Olofsson på skolkontoret.
- Föräldrarna tycker ofta att barngrupperna är för stora, berättar Olofsson.

Vart tredje år gör kommunen en undersökning för att förbättra kvalitén. Därför vet Mikael Olofsson också att föräldrarna vill att inom- och utomhusmiljön i skolan också blir bättre.

Årets svar är inte klara än, när svaren sammanställts får rektorer och arbetsledare dem för att arbeta med förbättringar.