Bråk om fasad försenar dagis i Mark

Strid om fasadbeklädnad försenar och fördyrar dagis i Fritsla i Marks kommun. Dagiset byggs nu med den fasad som byggnadsnämnden sa nej till för mindre än en månad sedan. Risken är nu uppenbar att hela fasaden får göras om i mars med ytterligare fördyrning som följd.

I Fritsla är det akut behov av 20 nya dagisplatser. Redan hösten 2003 slog barn- och ungdomsnännden larm om dagissituationen i Fritsla. I höstas drogs processen igång med planerad inflyttning i slutet av januari i år. Men planerna försenades och nu var det slutet av mars som gällde i stället. Bygglovet beslutades första gången i mitten av januari men då fick man bakläxa. Det var fel fasadbeklädnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen ville ha en vit stenliknande fasad men byggnadsnämnden ansåg att en brun träfasad var bättre med tanke på den kulturhistoriska byggnaden Villa Bjälllbo som ligger alldeles bredvid. I slutet av januari gjorde samhällsbyggnadsförvaltningen om förslaget till brun fasad och fick bygglov, men det skulle innebära en försening med några veckor. Men då uppstod en smärre folkstorm, eftersom både personal och fritslabor ville ha vit fasad.
Stadsarkitekten gav då med sig men behöll träfasaden. Men beställningen ligger kvar med ett vitt stenliknande material, det byggnadsnämnden en gång sagt nej till.
Efter att Radio Sjuhärad undersökt turerna kring fasadbeklädnaden visar det sig att stadsarkitekten och en handläggare missförstått varandra.