Mer svensk närvaro önskas i Lettland

1:23 min

Av säkerhetsskäl för regionen borde Sverige bättra på sitt rykte i Baltikum, inte minst i Lettland. Det säger Lettlands försvarsminister Artis Pabriks som idag deltog i en konferens i Stockholm om säkerheten runt Östersjön.

När positiv påverkan och värderingar från Sverige och Norden i princip har försvunnit från Lettland efter finanskrisen, har Ryssland vunnit mark. Bland annat genom att erbjuda unga ryssar i Lettland att delta i militära sommarläger.

– Unga som går på ideologiska militärläger i utlandet blir inte lojala det land de bor i, säger Lettlands försvarsminister Artis Pabriks och gör en hårdragen jämförelse med om svenskar åker på träningsläger till Pakistan.

Tidigare bidrog Sverige med positiv påverkan och värderingar i Lettland, men de svenska bankernas del i landets ekonomiska kris har gjort att letternas förtroende för Sverige har minskat.

– Detta samtidigt som Sverige och Norden blivit mer passiva när det gäller det här sättet att påverka, säger Artis Pabriks.

För att minska risken att Baltländerna ska ryssifieras och i värsta fall avdemokratiseras så vill han nu att Sverige, och Norden, ska ta större ansvar.

– Vi vill att den nordiska närvaron ska bli mer uppenbar, inte bara den ryska, säger Lettlands försvarsminister Artis Pabriks.