Ingen bärplockarförhandling i år

Bärplockarnas företrädare tror att huvudförhandlingen i Simrishamn dröjer
Huvudförhandlingen vid den civilrättsliga processen som hålls vid Simrishamns tingsrätt mellan Appelkvist fryseri och thailändska bärplockare kommer antagligen inte att kunna hållas i år. Enligt bärplockarnas företrädare Mats El Kott tar en sådan process mycket lång tid, eftersom det är väldigt många stämningar. Och kommer inte parterna överens om en förlikning kan man räkna med minst tio år innan det blir någon slutgiltig dom.