Genförändrade djur för livsmedelsproduktion kan tillåtas inom EU

1:38 min

Än så länge finns inga genförändrade djur för livsmedelsproduktion i EU, men forskare bakom en rapport från den europeiska livsmedelsmyndigheten tror att så kallade GMO-djur för matproduktionkommer att bli tillåtet inom några år.

– Just nu finns det inga GMO-djur för matproduktion i Europa, men det är högst troligt att regelverket kommer att ändras inom kort. Och i framtiden kommer de säkert att finnas i på gårdarna, säger Flavio Forabosco vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Idag är så kallad innesluten användning av genförändrade djur tillåten, alltså försöksdjur på lab eller djur som genetiskt ändrats för att producera till exempel komponenter i läkemedel. Men inga GMO-djur för avel, odling eller livsmedel är tillåtna. Det finns ingen omega 3-rik GMO-mjölk eller storväxt GMO-lax att köpa, även om såna produkter faktiskt existerar i forskarnas lab.

Men EFSA, det europeiska livmedelsverket, har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka krav som måste uppfyllas om någon i framtiden skulle vilja föra in genförändrade djur på gårdar eller som mat i Europa. Riktlinjer som ska se till att vi inte blir sjuka av maten, och se till att dom genförändrade djuren inte kan ställa till med ekologiska skador i naturen.

I torsdags publicerades den andra av de här rapporterna, en rapport som sannolikt kommer att vara en utgångspunkt för ny lagstiftning, tror Flavio Forabosco. Så har ofta hänt tidigare. Med andra ord ser Europa ut att kunna gå från, i praktiken, "nej" till genförändrade djur till ett "kanske":

– Ja, men det kanske inte är i morgon eller i övermorgon. Det handlar om år.

Det kan alltså ta många år innan den första ansökan godkänns i Europa tror Flavio Forabosco. Och hittills har heller ingen ansökan inkommit, bland annat för att företagen fram tills nu inte haft några tydliga riktlinjer att förhålla sig till.

Reporter: Michael Borgert.