Fortsatt förlust för Motorola

Världens näst störste mobiltelefontillverkare Motorola väntar att år 2002 kommer att bli ännu ett förlustår. Bolaget har i flera månader hävdat att det kan övervinna sjunkande försäljning och faktiskt nå vinst i år, efter hårdbantning och effektiviseringar.
Men idag heter det att vinstmålen inte kommer att nås i år, och i stället blir det troligen ett femte kvartal med förluster när siffrorna redovisas snart. Förra året gjorde Motorola en förlust på 3,9 miljarder dollar, eller motsvarande ungefär 40 miljarder kronor, och det var första förlusten sedan år 1930. Värdet på Motorola-aktien har sjunkit med tre fjärdedelar eller 75 procent på två år. Bolaget hade 150 000 anställda i augusti 2000, när telekom var hett, men räknar med att ha under 100 000 vid slutet av det här året.