Lund

Opererade på fel sida - två gånger

Skånes Universitetssjukhus i Lund tvingas skärpa sina rutiner efter att man två gånger inom loppet av åtta månader opererat tumörpatienter på fel sida av skallen.

Vid det första tillfället uppgav ansvarig läkare stress och tidspress som anledning. Medan det vid det andra tillfället blev tydligt att sjukhuset inte gjort en tillräcklig förbättring av rutinerna efter det första misstaget, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut. 

Från och med nu kommer kirurgerna att markera på patienten var operationen ska ske.