Skövling av Kollanda mosse väcker ilska

1:43 min

En avverkning vid Kollanda mosse, i utkanten av Ale kommun, har väckt ilska. Enligt Alefjälls naturskyddsförening så hotas det unika fågel- och grodlivet i området.

Och i dag håller Alefjälls naturskyddsförening ett möte med bland annat lokalavdelningar från Svenska naturskyddsföreningen och med ornitologer.

– Vi hade nog inte reagerat på om det hade handlat om en fjärdedel av den här ytan eller mindre, men ett sådant här stort området...

Här har ett industriföretag tillstånd från länsstyrelsen att avverka och göra utfyllnad av 4 hektar mark. Stora delar av mossen har ett högt naturvärde, enligt länsstyrelsen. Men just det här området - där träden nu ligger huller om buller - anses inte ha det. Orsaken är att ytan är gammal torvtäkt.

– Här finns ju då rödbena, grönbena, fiskgjuse, ljungpipare, med flera rödlistade fåglar och vi har ju grodor. Väldigt mycket vattenlevande organismer finns förstås här.

Alefjälls naturskyddsförening tycker inte det borde getts något avverkningstillstånd överhuvudtaget. Och så menar dom att arbete på området har gjort utan länsstyrelsens tillstånd. Men det tar länsstyrelsen själva på sig skulden för.

– Det stämmer att de avverkat under en period när de inte får, och det är med hänvisning till djurlivet. Det har skett en kommunikationsmiss mellan länsstyrelsen och det här företaget på platsen. Det erkänner jag, vi borde varit tydligare i vårt beslut.

Är det lämpligt att alls exploatera mossen?

– Vi har bedömt att det finns tillräckliga ytor kvar av mossen för att de här fåglarna och groddjuren kommer kunna leva kvar i området i stort, och vi kan använda skyddsåtgärder för att minimera ingreppet.

Men Roy Jansson är inte nöjd och nu kommer han och andra naturvänner att närmare kolla på vilka djurarter som drabbas av averkningen.

– Än så länge går skadan att återställa, men när det väl är utfyllt, då går det inte att backa bandet, då är det ett industriområde.

Helena Sällström
helena.sallstrom@sverigesradio.se