JOURNALISTIK 3.0

Fergus Bell: Att arbeta journalistiskt med allmänhetens material är en utvecklingsprocess

Hundra timmar video laddas upp på Youtube varje minut. 400 miljoner tweets postas dagligen. Många av dem som publicerar sig i sociala nätverk skapar eller breakar nyheter. De människor som brukade sitta och observera bidrar nu själva till den journalistik vi skapar varje dag. 
   Fergus Bell är internationell Social Media & UGC Editor (User Generated Content Editor, dvs internationell redaktör för sociala medier och användargenererat material) på nyhetsbyrån AP:s Londonredaktion. På måndag 3 juni kommer han till Radiohuset i Stockholm för att föreläsa om sitt arbete på en temadag om Journalistik 3.0 som arrangeras i samband med en avtackning av Mats Svegfors, som nu går i pension. Här på Medieormen skriver Fergus Bell nu om idéerna bakom AP:s arbetsrutiner för användargenererat material.

En omfattande mängd information kastas dagligen emot oss på multipla plattformar och i många olika format. För många ter det sig kaosartat, men för oss journalister som hoppas att vaska fram guld ur denna oändliga källa är det viktigt att veta hur innehållet ska användas för att skilja fakta från fiktion och hitta sammanhangen som behövs för att förvandla det där videoklippet eller den där tweeten som glimrar till i flödet till en story.

Framgångsreceptet för att arbeta med användargenererat material och producera god journalistik kokar ner till två viktiga punkter: att verifiera vad vi ser och att arbeta nära de människor som har varit på rätt plats vid rätt tillfälle.
   Vi vet nu hur vi ska hitta allmänhetens material och vi börjar bli rätt bra på att verifiera det. Detta har vi kunnat uppnå genom hårt arbete och utvecklingen av verktyg som gör detektivarbetet i att finna en originalpost i sociala medier enklare och snabbare. Vi vet vad vi ska leta efter vid särskilda tidpunkter i skapandet av en story, vi vet vilka plattformar och sociala nätverk vi ska tråla och vi vet hur vi ska ladda ner innehållet. Men hur vet vi att materialet är äkta?

Nyhetsbyrån AP har utmärkt sig genom att etablera strikta, konsekventa standardrutiner för verifikation. Att köra varje story genom denna process är inte enkelt, och ofta kan det vara rent ut sagt frustrerande, men i slutändan har det gett oss möjlighet att kunna vara korrekta när vi arbetar med alla former av användargenererat material. Om något inte passerar testet i verifieringsprocessen blir det heller ingen AP-story av det. Denna process har skapat förtroende hos den publik som konsumerar AP:s innehåll, och hjälper oss att skapa kontext till informationskaoset.

Det är viktigt att vi arbetar direkt med dem som skapar detta material. De ger oss tillgång till storyn på ett sätt vi annars inte hade fått. De är de första personerna på plats eller någon som lyckades fånga något på ett ställe där ingen annan tänkte på att titta. Samarbete kan vara en väg framåt med dessa innehållsskapare, hitta sätt att arbeta med dem på sätt som ger dem det erkännande som de förtjänar. Förutom att kredda, gör identifieringen av originalkällorna till materialet att vi kommer närmare den story som det användargenererade materialet är kärnan i.

Vi bör fråga dem om vad de blev vittnen till och kanske får vi då också veta om de lyckades fånga något extra. Vi kan också komma åt storyn bakom bilderna, vilket ger oss en möjlighet att presentera en berättelse bakom den bild eller den video som kanske plötsligt blir viral.
   Om vi jobbar med våra relationer till dessa nyblivna rapportörer ökar chansen att de kommer att vilja dela sina upplevelser och sitt material allra först med just oss nästa gång de har fångat något bra.

Bortom jakten på den där storyn och fördelarna i att nära samarbeta med sina tipsare och materialdelare finns det några etiska överväganden som vi måste ta i tu med. Särskilt när vi är mitt uppe i det där kaoset. Hur hanterar vi kontakten med någon som delar med sig av material från en farlig situation. Hur mycket guidning eller styrning ska vi ge dessa individer utan att påverka sättet de fångar dessa händelser? Om vi inte kan få kontakt med en individ, kan vi ändå använda materialet de filmat eller fotograferat? Rättfärdigar någonsin nyhetsläget att vi anpassar våra processer och rutiner?

Att arbeta med den mängd av användargenererat material som strömmar emot oss är något vi journalister måste vänja oss vid och dessa frågor måste alltid fortsätta att ställas. Det finns sätt att närma sig dessa frågeställningar som jag gjort här och på AP har vi diskuterat dem ett tag nu – men vi har ännu inte alla svar. Vid varje nyhetshändelse förfinar vi de processer och rutiner vi använder för att verifiera material och samarbeta med dem som hjälper oss att skapa journalistik.

Översättning från engelska: Cecilia Djurberg

Fergus Bell
Social Media & UGC Editor international 
at the Associated Press, London

twitter.com/fergb