Barn får psykmedicin utan diagnos

1:33 min

Barn som omhändertas av samhället går oftare på psykofarmaka än andra. Nästan var femte omhändertaget barn som är placerat på institution tar medicin mot psykisk ohälsa och mer än hälften gör det utan att ha fått någon diagnos.

– Det här handlar om patientsäkerhet, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Han berättar att det var i USA man först upptäckte att minderåriga som får samhällsvård oftare går på psykofarmaka jämfört med andra unga.

Nyligen såg man samma fenomen i Sverige. Unga och barn placerade på hem för vård eller boende konsumerar mellan 15 och 19 gånger mer psykofarmaka än andra.

Nu har Socialstyrelsen upptäckt att det är ungefär sex gånger vanligare att barn som är placerade på institution äter medicin mot psykisk ohälsa utan att de har en diagnos jämfört med barn som inte är omhändertagna.

– Antingen är dokumentationen över diagnostiseringen dålig eller så är det fel läkare som ställer diagnosen, säger Peter Salmi på Socialstyrelsen.

Skulle det vara så att det är allmänläkare som diagnostiserar barnen och skriver ut medicinerna, utan att skicka dem till psykiatrin, är det något som oroar Socialstyrelsen.

– När vi kommer till antipsykotiska läkemedel är det specialister som bör hantera dem, bland yngre speciellt. Om det är så att primärvårdsläkarna skriver ut, kan det vara ett problem, säger Peter Salmi.