LO vill begränsa arbetskraftsinvandringen

LO-förbunden vill begränsa den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen till yrken som städare, byggarbetare och restauranganställda.

Efter fyra år med den avreglerade arbetskraftsinvandringen till Sverige arbetar fler illegalt än före 2008 då reglerna ändrades. Det hävdar LO i en rapport som presenteras i dag.

Enligt facket är fusk och utnyttjande av de som kommer till Sverige för att arbeta utbrett och LO misstänker att hälften av alla arbetstillstånd på LO:s område är förmedlade via betalning.

– När man sjösatte den här reformen gjorde man ett antal löften och en del var att det här kommer att underlätta integrationen. Det skulle vara positiva signaler när man pratar om arbetskraftsinvandring men så har det inte blivit, säger Thord Ingesson, migrationspolitisk utredare på LO.

Det var 2008 som de nya reglerna kring arbetskraftsinvandring infördes som i praktiken innebär att det inte längre är behovet av arbetskraft inom olika branscher som avgör vem som får komma hit och jobba.

Men den reformen har misslyckats, enligt LO. Många som kommer hit utnyttjas, handläggningstiden för att få arbetstillstånd är lång och de som arbetar illegalt har bara blivit fler.

Av de arbetskraftsinvandrare som kommer från länder utanför EU och EES-området arbetar två av tre i branscher där det inte är någon arbetskraftsbrist, skriver Dagens Nyheter, och det är ett problem enligt Thord Ingesson.

– I branscher där det redan finns arbetslöshet och är lätt att täcka upp med arbetskraft är det något annat som ligger bakom som gör att arbetsgivaren blir intresserad av det här. Antingen får han billig arbetskraft eller så får han pengar i handen för det här arbetserbjudandet.

För att komma tillrätta med de här problemen som LO ser, kräver nu samtliga 14 LO-förbund en rad förändringar.

Förutom att återinföra den prövning som tidigare fanns av arbetsmarknadens behov av arbetskraft vill LO också att arbetskraftsvillkoret ska vara juridiskt bindande och att fast anställning ska ge permanent uppehållstillstånd.

Arbetskraftsinvandringen behöver minska enligt LO, så frågan är om det innebär att LO anser att arbetskraftsinvandringen tar jobb från svenskar.

– Vi har en ganska hög arbetslöshet i Sverige men det har ingenting att göra med de här reglerna för arbetskraftsinvandring. Men det är klart att det inte blir lättare att förbättra anställningsvillkoren i yrken där det råder arbetslöshet om man samtidigt har arbetskraftsinvandring men någon stor konkurrens kan vi absolut inte se, säger Thord Ingesson på LO.