FN skärper kraven på Israel

FN:s säkerhetsråd antog natten till fredagen enhälligt en resolution som kräver att Israel "utan dröjsmål" drar tilbaka sina styrkor från de ockuperade palestinska städerna på Västbanken.
Säkerhetsrådet kräver också att den resolution om eldupphör som antogs i fredags "utan dröjsmål" ska efterlevas av parterna i konflikten. Både palestinier och israeler uppmanas att samarbeta med det amerikanska mellanösternsändebudet Anthony Zinni. Också Syrien som avstått från de senaste två resolutionerna om Mellanöstern med motivieringen att de inte ställde tillräckligt hårda krav på Israel röstade för nattens resolution, som var en kompromiss framlagd av USA. Resolutionen välkomnar också den amerikanske presidenten George Bushs beslut att sända utrikesminister Colin Powell till Mellanöstern för att försöka förmå parterna att upphöra med våldsamheterna.