Skövde

Fyra fuskare på Högskolan i Skövde avslöjade

Fyra studerande vid Högskolan i Skövde har avslöjats med att fuska. De har alla lämnat in skoluppgifter med material som hämtats från andra studentuppsatser eller från internet.

Materialet har varit presenterat som eget, och några andra källor har inte funnits angivna. De fyra har i möten med högskolans disciplinnämnd förklarat att de inte haft för avsikt att fuska och att de är ångerfulla.

De hade även en del andra förklaringar till sitt agerande. Disciplinnämnden ser inte milt på fusket utan fattade beslut om att alla fyra tilldelas en varning för vad de gjort.