Anmälningar i vården

Stort mörkertal kring anmälningar om fel i vården

1:51 min

Många fler än vad som syns i antalet anmälningar drabbas av skador inom vården. Siffror visar att mellan tio och 14 procent av vårdtillfällena leder till någon form av skada. Men bara ett fåtal skador anmäls och utreds.

– Vem skulle sätta sig på ett flygplan om man visste att det var tio procents risk att bli skadad? Då skulle ingen av oss sätta oss på ett flygplan men vi går till sjukvården med samma risk att bli skadad, säger Annica Öhrn som har doktorerat på hur sjukvården fångar upp när det går fel i vården.

Inte riskfritt

Det är inte riskfritt att gå till doktorn. Mellan tio och 14 procent av vårdtillfällena leder till någon form av skada.

Det allra vanligaste är infektioner och därefter läkemedelsskador och sedan kirurgiska skador. De flesta skador är lindriga men i många fall krävs extra sjukhusvård. I fem procent är skadan så allvarlig att den inte går att bota, eller att den riskerar patientens liv.

Men det är långt ifrån alla skador som anmäls av sjukvården. Annica Öhrns forskning visade att bara i vart femte fall där patienten fått ersättning från patientskadeförsäkringen har vården gjort en egen anmälan, en så kallad Lex Maria-anmälan.

Förbättra vården

– Det visar ju att våra patienter i högre grad än sjukvården identifierar skador som inträffar, säger Annica Öhrn.

I Kronoberg gjordes 39 Lex Maria-anmälningar år 2011 och 186 patienter gjorde en anmälan till patientskadeförsäkringen.

Annica Öhrn menar att man i högre grad borde fånga upp patienternas berättelser om skador för att förbättra vården.

– När vi ser på de här studierna så ger ju patienternas rapportering en annan och en sannolikt mer sann bild av ett vårdskademönster än sjukvårdens bild. Och jag kan tycka att vi borde dra ännu mer nytta av patienternas rapporterning.

Annica Öhrn menar att antalet skador måste minska.

– En tioprocentig risk att bli skadad i sjukvården är ju inte acceptabelt.


Är du en av dem som drabbats? Hör av dig till Eftermiddag i P4 där du hör mer om ämnet! Kommentera här, mejla eftermiddag.kronoberg@sverigesradio.se eller ring vår insändartelefon på 0470-10 400. Du kan även nå oss via våra sociala medier!