Trastsångarens familjeliv och så räddas ortolanen

5:27 min

Naturmorgon sänder hela programmet från sjön Kvismaren i Närke, en av landets finaste fågelmarker med vassar, fågeltorn och våtängar. Här pågår forskning och naturvård med fåglarna i centrum och programledaren Lasse Willén och fältreporter Lena Näslund finns på plats.

Ortolansparven är en liten fågel som är ganska lik gulsparven. Men ortolanen har minskat i snabb takt de senaste decennierna. Vid Kvismaren arbetar man aktivt med att få den tillbaka, och det projektet har varit framgångsrikt. Vid Kvismarens fågelstation har man också forskat kring andra arter som är knutna till våtmarker, särskilt den högljudda trastsångaren som ett av sina starkaste fästen just här.

I programmet fick vi träffa Dennis Hasselqvist och Theresa Montras Janer som berättade om 30 års forskning kring trastsångaren; Bo Nielsen, ordförande i föreningen Kvismare fågelstation; Eva Stenvång Lindqvist från skådarnätverket Rapphönorna; och Magnus Persson som arbetar med ortolansparven.

Skavfräken var det rätta svaret på förra veckans tävlingsfråga. Botanisten Anita Stridvall berättar om den här:

Zinat Pirzadeh stod för veckans Kråkvinkel: vad händer med naturen i ett krigsdrabbat land?

Här ser du fler bilder från sändningen: