Fiskodling

Sjuka regnbågar i fiskodlingen i Hoverberg

2:00 min

Stora mängder av den kassodlade regnbågen som finns i odlingen i Hoverberg drabbades i höstas av parasiten gäddmask och flavobakterier, en sjukdom som är vanligt bland odlad fisk.

Under hösten har stora mängder av den kassodlade regnbågen som finns i odlingen i Hoverberg burit på parasiten gäddbandmask, en parasit som lever inuti fisken. Dessutom har fisken visat tecken på smitta som är vanlig bland odlad fisk, så kallade flavobakterier

– Det är ett problem som man kan få ibland när man odlar fisk. Så det är ingen smittsam sjukdom som sprider sig ut på vildfisk eller som kan smitta något annat en fisk. Det är något som kan uppträda på laxartad fisk i täta odlingar. Just för att man försöker maximera och optimera odlande då kan man slå i taket med för varmt vatten, eller för lite syre, eller för täta fiskbestånd eller för mycket utfodring, säger Björn Tengelin, fiskeribiologi och versamhetsansvarig på Fiskhälsan.

Förra hösten användes antibiotika för att bota fisken i en av kassarna, men det hjälpte inte och både flavobakterier och gäddmask finns fortfarande hos en del av fiskarna. De val som man har som fiskodlare när sjukdomar finns kvar är antingen att slakta av hela kassen eller att slakta fisk för fisk för att se vilka som är friska och vilka som är sjuka.

Tidigare har Wangensten som driver fiskodlingen uppgett att uppemot 100 fiskar har rymt men enligt Länsstyrelsen handlar det om minst 1000 fiskar. Men enligt Björn Tengelin är rymningen inget som påverkar den vilda fisken i Storsjön.

– Det finns inga sjukdomar som kan spridas sig till vild fisk som inte redan finns hos dem. Det finns inga miljögifter, ingen biologi som kan ta skada när det är regnbåge eftersom de normalt inte förökar sig i svenska vatten. Utan de finns där ett tag tills de dör undan. Däremot blir de gäddmat efter de är dumma i huvudet de här rymna fiskarna. De blir väldigt lätt uppätna, så det finns inget att oroa sig för.

Förra veckan fick en fiskare i Skuckuviken utanför Svenstavik och upp åtta regnbågar som rymt från odlingen och tre av dem hade skador. Det handlar om defekta fenor och sår,

– Det är sannolikt skador i samband med rymningen att de skaft sig ut genom något hål eller blivit attackerade av hägrar, minkar eller gäddor, säger Björn Tengelin.

Vi har sökt platschefen på fiskodlingen i Hoverberg men utan resultat.

De som odlar fisk ska göra egna kontroller av hälsoläget i odlingen men det sker även fler kontroller årlingen av en kontrollant som är utsedd av Jordbruksverket som sedan rapporter till Jordbruksverket vilka kontrollbesök och provtagningar som gjorts och resultaten av proverna.

En del sjukdomar är det anmälningsplikt på men flavobaktier och gäddmask tillhör inte dem. Under förra året rapporterades inga anmälningspliktiga sjukdomar i hela Sverige.