Anmälda arbetsskador ökar för tredje året i rad

2:30 min

Ökningen av antalet anmälda arbetsskador är liten, men eftersom trenden uppåt pågått en längre tid finns all anledning att ta siffrorna på allvar, anser Arbetsmiljöverket.

Över 40 procent av arbetssjukdomarna är belastningsskador, och det är vanligt i restaurangbranschen, där Margareta Granda-Berg är huvudskyddsombud sedan många år.

– Det är i första hand förslitningsskador. Det är ytterst sällan man ser en servitris över 50 år ute på en krog. Det är för att ryggar, axlar och armar inte håller.

Margareta Granda-Berg är huvudskyddsombud för ett stort antal personalrestauranger inom Fazer-koncernen. Hon har jobbat med arbetsmiljö i många år. Hon är inte förvånad över att arbetsskadorna ökar.

– Nej tvärtom. Med tanke på att vi har alltmer slimmade organisationer och det ställs högre och högre krav på dem som arbetar inom restaurangbranschen är det inte konstigt att det ökar.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet anmälda arbetsskador ökade från 82 000 till 89 000 mellan åren 2011 och 2012. Den ökningen i sig behöver inte vara så alarmerande, men eftersom siffrorna gått upp flera år i rad tycker Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg att det är dags att hissa varningsflagg.

– Det är inte så mycket varje år, men när vi ser att det ökar för tredje året i rad så finns all anledning att börja vara vaksam och lite orolig. Det är inte bra om vi hamnar i ett läge då arbetsskadorna ökar år från år, Sverige kan bättre på det här området.

Ökningen nu kommer efter att arbetsskadeanmälningarna tidigare under 2000-talet minskat kraftigt. Det bidrar till bilden av att trenden nu har vänt.

Samtidigt har dödsolyckorna på arbetsplatserna minskat.

Fortfarande är skadorna flest bland de traditionella tunga kroppsarbetena, men ökningen är störst i tjänstesektorn.

I restaurangbranschen har arbetsklimatet hårdnat de senaste åren säger huvudskyddsombudet Margareta Granda-Berg.

– Arbetsgivaren ser inte individen längre utan det handlar bara om händer på arbetsplatsen. Man tar inte hänsyn till att alla människor har olika förutsättningar och att vissa är mer känsliga, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.