Skarp kritik mot nya skatteregler för fåmansföretag

1:47 min

I dag väntas regeringen klubba ett förslag till förändringar i skattereglerna för fåmansföretag. Förslaget har fått hård kritik från näringslivet. Och nu kommer det också kritik från både näringsutskottet och skatteutskottet, där socialdemokraten Leif Jakobsson är vice ordförande.

– Det känns som ett väldigt hastverk. Vi har ju tryckt på för att något måste hända och så vill man väl visa handlingskraft. Men det här är väldigt allvarliga frågor som betyder väldigt mycket och då måste det vara rejält utrett och berett innan man går fram med förslag. Och det är inte det här förslaget, säger han.

Samma inställning har kristdemokraten Mats Odell, ordförande i näringsutskottet och tidigare finansmarknadsminister i alliansregeringen. Mats Odell anser att regeringen i sin iver att hindra skatteplanering i fåmansbolag lägger krokben för landets entreprenörer.

– Jag har förståelse för att det kan vara bråttom men det får inte vara så bråttom att det blir fel. Det är ju just tillväxt i små entreprenörsdriva och medarbetarägda företag som är den stora tillväxtmöjligheten i Sverige. Då får vi inte hugga hälsenan av oss själva i en global konkurrens, säger han.

Alltsammans handlar om att regeringen vill skärpa reglerna för beskattning av fåmansbolag. En viktigt pusselbit i förslaget är att sätta en gräns för hur många delägare ett bolag får ha. Bakgrunden är att ägare till fåmansbolag i dag helt lagligt kan sänka sin skatt genom att ta ut utdelning i stället för lön ur bolaget.

Möjligheten finns i de så kallade 3:12 reglerna. Syftet med reglerna är att underlätta för företagare att få loss kapital till att växa och anställa personal. Men en rapport från "Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi" har visat på ett kraftigt överutnyttjande av reglerna. Just det vill både Mats Odell och Leif Jakobsson stoppa men anser att regeringen valt fel väg.

– Det här förslaget kommer att tvinga en massa företag att göra om sina ägarstrukturer och det ska inte skatteregler medverka till, säger Leif Jakobsson.