studio ett torsdag 30 maj

Skolan och lärarna

1:42 min

Mattis Lilja (till vänster), kan kanske tänka sig att bli lärare om yrket respekteras mer och lönen höjs. Men Nicolina Hultgren Farsani, Andrea Niklasson och Farid Hajimirsadeghi kan inte tänka sig att bli lärare. Dom vill utbilda sig inom ekonomi och medicin istället. Foto: Madeleine Blidberg/Sveriges Radio

Lärarens roll i den utskällda skolan tar upp en stor del av Studio Ett torsdag. Vad är det som gör en lärare bra och vad är det som gör att så många lärare misslyckas med att få sina elever att nå målen?

Efter 16.00 Hör bland andra Peter Gudmundsson, rektor KTH, Ebba Lisberg Jensen, Malmö högskola, Anders Fredriksson, projektledare Skolverket och Ann-Marie Körling, en av  Skolverkets så kallade superlärare. 16-timmen

Efter 17.00 Hör bland andra Gunilla Hammar, erfaren svensklärare, Ola Håkansson, gymnasielärare i Danderyd och Katja Hvenmark-Nilsson, gymasielärare i Göteborg och aktuell med en bok om att vara nyutexaminerad lärare. 17-timmen