Skolor får behålla överskott

Alla skolor och dagemhem, i Eskilstuna som hade ett överskott förra året på under 300 000 kronor får ta med sig det överskottet i årets budget. Det framgår av ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen.
Alla enheter inom skolan ska senare ge besked till förvaltningen hur pengarna ska användas. Skolor med stora och gamla underskott har möjligheter att få det reducerat eller täckt om de visar positiva resultat framöver. För de skolor som har ett överskott som överstiger 300 000 blir det vissa justeringar.