Rustande Ryssland inget hot mot Sverige

1:39 min

Det finns en politisk vilja att rusta upp försvaret i Ryssland, men något direkt hot mot Sverige finns inte. Den slutsatsen drar den parlamentariska försvarsberedningen i en rapport som blir offentlig i morgon, erfar Ekot.

Det senaste halvåret har det pågått en het diskussion om det eventuella hotet mot Sverige från Ryssland.   Moderaterna har tonat ner hotet, medan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har lyft fram det i debatten.

Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier är representerade, lämnar i morgon sin rapport om Sveriges säkerhetspolitiska läge. Just nu ser det ut som om regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan enas om att utvecklingen i Ryssland är oroande, inte minst demokratiskt. Det finns en tydlig politisk vilja att rusta upp med fattade beslut, enligt beredningen, men upprustningen sker från en låg nivå. 

Samtidigt är det osäkert hur mycket av upprustningen som kan genomföras. Stor korruption gör att stora delar av försvarsbudgeten försvinner och  budgeten är helt beroende av ett mycket högt gas- och oljepris. Handeln sker till stor del med EU som Ryssland därför knappast vill ha konflikt med.

Något direkt hot mot Sverige finns inte, enligt beredningen. Men Sveriges solidaritetsförklaring inom EU gör att vi möjligen skulle kunna dras in i en konflikt som berör Baltikum.

Vad gäller svensk säkerhetspolitik så betonas nu tydligare än i förra försvarsberedningen att Sverige i  första hand försvaras här hemma, men att deltagande i internationella insatser också stärker vår säkerhet.

Försvarsberedningen lyfter också fram flera andra hot. Miljö- och klimatförändringarna beskrivs som avgörande utmaningar och ett hot mot vår grundläggande säkerhet. It-hot mot samhället lyfts också fram, liksom terrorismen.

Hur försvarsberedningens slutsatser ska formuleras bestäms först i kväll, så en del innehåll och betoningar kan fortfarande ändras till i morgon.