Fem partier bildar majoritet i Lysekil

1:46 min

Fem partier bildar ny politisk majoritet i Lysekil. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Skaftöpartiet och Vänsterpartiet har gjort en överenskommelse och bryter därmed dödläget i kommunfullmäktige. Samarbetet i majoritetsgruppen ska gälla under perioden fram till valet 2014.

– Hur vi tänker komma överrens får givetvis vara en dialog mellan oss så får vi se vart den leder, säger moderaten Mats Carlsson, tillförordnad ordförande i kommunstyrelsen till P4 Väst.

"Det första målet är att möta upp till revisorernas skarpa kritik, vilken var den primära orsaken till det politiska dödläget", skriver de i ett pressmeddelande.

Det var den skarpa kritiken från revisorerna, som bland annat handlade om brister vid upphandlingar och bristande intern kontroll, som kommunfullmäktige röstade bort kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) från hans post genom att inte bevilja honom ansvarsfrihet.

Sedan dess, under några veckors tid, har kommunen stått utan någon politisk ledning, men nu menar de fem partierna att de gemensamt ska bryta det dödläget.

Kommunens usla ekonomi blir en fråga som de fem partierna måste ta tag i. De skriver i pressmeddelandet att deras mål är att ta fram en plan för att få ekonomin i balans och att upprätthålla en stabil majoritet i kommunfullmäktige.

-- Jag som moderat ser allvarligt på den ekonomiska situationen och förhoppningsvis tar samtliga som kommer ingå i den här grupperingen det här på allvar, Mats Carlsson.

Kommer ni lägga fram ett gemensamt budgetförslag?

– Det hoppas jag att vi kommer dithän.

Vem kommer ni föreslå som ny ordförande för kommunstyrelsen?

– Det har inte varit diskuterat någon KS-ordförande, utan det får vi sätta oss ner och diskutera, säger Mats Carlsson.