Jobbskatteavdrag höll tillbaka löneökning

1:44 min

Jobbskatteavdraget och den sänkta a-kassan har lett till att lönerna har hamnat på en lägre nivå än de annars skulle ha gjort. Det hävdar forskare i en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, är en av författarna.

- Lönerna har hamnat på en lägre nivå än vad de annars skulle ha gjort till följd av regeringens jobbskatteavdrag och den mindre generösa a-kassan. Det har varit en mycket kontroversiell fråga där man inte så gärna från regeringens sida har velat säga att troliga effekter går via lönebildningen, säger Lars Calmfors.

Alltsedan regeringen införde jobbskatteavdraget och lägre a-kassa 2007 har det förts en debatt om det leder till lägre löner.

Regeringen har anklagats för att reformerna syftar just till att pressa lönerna på arbetsmarknaden. Och studien som IFAU nu publicerar tyder på att sambandet finns.

- Man kan tolka vår studie som att lönerna har hamnat i storleksordningen 3-4 procent lägre i dag än vad de annars skulle ha varit, säger Lars Calmfors.

Forskarna har studerat åren 2007-2009 då det blev mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att vara arbetslös.

Resultatet visar att löneökningarna har blivit mindre ju mer man tjänar på att arbeta jämfört med att vara arbetslös.

Jobbskatteavdraget gör att löntagarna får mer i plånboken också utan löneökningar och lägre a-kassa gör arbetslöshet mer kostsamt vilket också ökar acceptansen för lägre löneökningar, enligt forskarna.

Studien visar alltså att reformerna tycks ha bidragit till att lönerna hamnat 4 procent lägre än vad de annars skulle gjort.

Lars Calmfors säger också att lägre löneökningar troligen leder till lägre arbetslöshet.

- Med all sannolikhet innebär en lägre lönenivå att vi på sikt kommer att få en högre sysselsättning.