Bilskrotningspremien äts upp

Hårdare miljökrav gör att avgifterna för att skrota bilen väntas höjas rejält i slutet av månaden. Det innebär att förra årets kraftiga höjning av bilskrotningspremien äts upp nästan helt.
Erik Westin, på Naturvårdsverket säger att syftet med premiehöjningen redan från början var att täcka kostnaden för miljökraven, men att det blev ett glapp när arbetet med miljöreglerna drog ut på tiden.