Överenskommelsen välkomnas av miljörörelsen och yrkesfiskarna

2:10 min

Både miljörörelsen och yrkesfiskarna välkomnar EU:s överenskommelse i dag om EU:s framtida fiskeripolitik. Från 2015 ska överfisket minskas och dumpningen av redan fångad fisk ska begränsas.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är i stort sett nöjd.

– Jag och Sverige står för att vi ska ha ett nollutkast, det vill säga inte slänga tillbaka mat i haven. Jag är glad ändå för att man nu har nått en uppgörelse, för den fiskepolitik som är nu, den är sämre än sämst, säger han.

Vad betyder det här för svenska fiskare?

– Det betyder att de som har investerat i selektiva redskap, som sorterar bort  den fisk som man inte vill plocka upp ifrån haven, har ett försprång gentemot de fiskare som kommer från andra länder, som inte har gjort de investeringarna. Och på – förhoppningsvis kort – sikt så kommer vi att få mer fisk i våra hav.

Några steg återstår, men i stort sett är det nu klart att EU-ländernas fiskare från 2015 inte ska få ta upp mer än vad havens fiskbestånd tål, och detta på vetenskapliga grunder. Skonsamma fiskemetoder ska gynnas.

Fisk som redan fångats ska inte heller få slängas tillbaka på samma sätt som i dag.

Sveriges Fiskares Riksförbunds ordförande Henrik Loveby välkomnar de nya EU-reglerna.

– Det går i mångt och mycket i en riktning som vårt förbund förordat de senaste 20 åren. Även innan EU-medlemskapet. Nackdelen ligger måhända i detaljer som inte är klara än. Och där finns en oro för hur ett utkastförbud ska genomföras i praktiken, säger han.

Det är svårt att helt undvika  att kasta i fisk, säger Henrik Loveby. Och de nya EU-reglerna har några undantag. I vissa fall ska upp till 5 procent av fångsten kunna dumpas – men det blir också möjligt att totalförbjuda utkast av fisk i vissa havsområden.

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson hade gärna sett förbud mot fler fiskemetoder, till exempel bottentrål som används också i Sverige. Men han tycker beslutet går i rätt riktning.

– Ja, det här innebär ett stort steg framåt för fiskepolitiken i Europa. Vi har haft en fiskepolitik som inneburit en kraftig överexploatering av haven, med alldeles för stora upptag av fisk och nu tvingas man rätta munnen efter matsäcken, säger Mikael Karlsson.