"Utvecklingen i Ryssland ökar osäkerheten"

16 min

Försvarsberedningen lämnade i dag över sin säkerhetspolitiska analys för Sverige till försvarsminister Karin Enström där man slår fast att utvecklingen i Ryssland ökar osäkerheten.

Under morgonen höll beredningen en pressträff i Rosenbad där man presenterade innehållet i rapporten.

– Utvecklingen sker med högre hastighet, är mer komplex och oförutsägbar, säger Cecilia Widegren (M) som är ordförande i försvarsberedningen, när hon jämför med den tidigare rapporten som kom för drygt fem år sedan.

Försvarsberedningen har försökt att ha ett brett, transparant arbetssätt, där man bland annat samtalet med svenska och internationella analytiker, säger Widegren.

Georgienkonflikten 2008 har visat att den ryska tröskeln för att använda militärt våld har sänkts i Rysslands närområde, men den varierar med den politiska och strategiska situationen i varje enskilt fall, säger Widegren.

– Moderniseringen av de väpnade styrkorna i Ryssland ökar den militära förmågan.

– Den politiska utvecklingen i Ryssland har fått allt tydligare auktoritära drag, med inskränkning av det oberoende civila samhället samt en ökad nationalism. Detta sammantaget ökar osäkerheten jämfört med 2007, säger Widegren.

Det går dock inte att föreställa sig att en militär konflikt i vårt närområde enbart skulle påverka ett land, säger Widegren.

– Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid.

På längre sikt kan militärt angreppshot likväl aldrig utslutas, säger Widegren.

– Kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock också uppstå i vår region.

Försvarsberedningen vill, enligt analysen, utveckla samarbetet med Nato.

– Samarbetet med Nato bör forsätta att utvecklas inom ramen för det svenska partnerskapet, säger Cecilia Widegren.

Folkpartiets representant i beredningen, Allan Widman, skriver i ett avvikande yttrande att han anser att enbart ett samarbete inte räcker, utan att Sverige bör ansluta sig till Nato.

Beredningen föreslår även att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas, och man vill också utreda ett utökat samarbete med Estland, Lettland och Litauen.

I försvarsberedningen ingår representanter för riksdagspartierna och sakkunniga från regeringskansliet och från myndigheter. Beredningens uppgift är att fortlöpande följa den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden och bedöma hot och risker. Målet är att nå en bred enighet om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.