IMF: Svenskarna har för stora skulder

IMF, Internationella valutafonden, anser att de svenska hushållens stora skulder medför så stora risker att det kan bli nödvändigt att införa amorteringskrav på nya bolån.

Enligt IMF:s årliga analys av Sveriges ekonomi kan det på medellång sikt även bli nödvändigt att höja fastighetsskatten och sänka avdraget för räntorna på bolån.

IMF tror också att en sänkning av bolånetaket, från 85 till 75 procent, kan bli aktuellt.

Liksom EU-kommissionen tidigare i veckan ser IMF:s ekonomer även ett problem med att det finns för lite bostäder tillgängliga i svenska storstäder. För att öka utbudet föreslår IMF fortsatta reformer av hyresmarknaden, förenklade byggregler och åtgärder som stimulerar konkurrens i byggsektorn.

Riktade åtgärder för att underlätta för utsatta grupper på arbetsmarknaden efterlyses också av IMF.

Riksbanken och Finansdepartementet får dock godkänt betyg av IMF för penning- respektive finanspolitiken i utvärderingen.

Penningpolitiken ger stimulans och 2013 års budget, med tilläggspropositionen, är rimligt avvägd när det gäller ofinansierade reformer, enligt IMF.

Men om tillväxten blir sämre än väntat och inflationen ligger kvar under inflationsmålet finns det utrymme för ytterligare räntesänkningar och eventuellt en mjukare återgång till att uppfylla överskottsmålet för regeringen, enligt IMF.

Ekot/TT