Hel klass läggs ned

Regnbågsskolan i Norrköping planerar att dra in en av sina klasser till hösten. Det innebär att ca 50 elever mellan 6 och 11 år kommer att fördelas på de kvarvarande 4 klasserna.
Föräldrar och barn i den indragna klassen fick beskedet veckan före påsk, men enligt Lotta Åström som är en av föräldrarepresentanterna i skolans råd, sades ingenting om att lägga ned en hel klass när rådet möttes så sent som för 3 veckor sedan. Skolledningen meddelade då bara att skolans ekonomi var dålig och att ansvariga politiker skulle kontaktas. Det sades också att föräldrarådet senare skulle samlas för att diskutera olika lösningar. Därför kom beskedet om att lägga ned en klass som en chock för både föräldrar och barn på skolan.