Härnösandsborna om framtiden

Nu ska Härnösandsborna få vara med och bestämma om sin egen framtid. Nästa torsdag inbjuds kommunmedborgarna till ett möte med politikerna där invånarna ska få berätta vad man tycker är viktigast att kommunen satsar på.
I smågrupper är det tänkt att härnösandsborna ska säga vad de tycker. Till exempel vad man ska satsa mer pengar på, eller mindre. Det kommer att finnas specifika frågor kring prioriteringar i olika nämnder. Mer personal på dagis eller fler trygghetslarm till äldre i egna boenden är frågor som kan komma upp. Politikerna ska lyssna och det ska spela roll vad medborgarna tycker, lovar Rune Danielsson, ordförande i Agenda 21 arbetet i Härnösand. Mötet mellan politiker och Härnösandsbor på Teatern äger rum nästa torsdag kväll.