Skärpt straff för dataintrång föreslås

Regeringens utredare föreslår att man skärper straffet för dataintrång och gör det möjligt att dömas för grovt dataintrång. Straffskalans höjs från max två års fängelse till sex års fängelse, enligt regeringens utredare Nils Rekke.

– Samhället är så beroende av datasystem i dag. Det är stora värden som står på spel, säger Nils Rekke.

Vi har sett flera IT attacker mot både banker, regeringar och företag genom åren både nationellt och internationellt. Därför behövs det nu en straffskärpning för dataintrång, anser regeringens utredare Nils Rekke.

– Vi föreslår att man inför grovt dataintrång, som har en betydligt strängare straffskala.

Åklagare Nils Rekke, har nu lämnat över sin rapport, Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet till justitieministern Beatrice Ask.

Det är en utredning som kan komma att bli omdiskuterad. För här föreslår Nils Rekke också nya tvångsmedel. Nätleverantörer ska till exempel kunna tvingas att spara sina kunders elektroniska uppgifter för att underlätta i en brottsutredning.

I det här fallet handlar det inte bara om att spara IP-adresser och namn, utan även innehåll.

– Det är mera långtgående skyldigheter, säger Nils Rekke.

Man ska också kunna tvinga till exempel systemadministratörer att samarbeta att leta fram uppgifter för att hjälpa polisen i sin brottsutredning. Det gäller även de som levererar krypteringstjänster och som har det som affärsidé, enligt Nils Rekke.

– Det har visats sig att det är ganska svårt för polis, som verkställer husrannsakan, att kunna komma åt informationen. Vad vi vill är att man ska förelägga den här innehavaren av datorhallen att faktiskt medverka och tala om hur man kommer åt den här uppgiften, säger Nils Rekke.