JO: Försäkringskassan bryter mot lagen

1:53 min

Enligt JO bryter försäkringskassan mot lagen när den inte dokumenterar vissa beslut om vem som får eller inte får ersättning.

Nu har försäkringskassan lovat ändra sig, och det redan på måndag.

– Vi har bestämt att vi ska tydliggöra både syftet med gruppkonsultationerna, och hur vi ska dokumentera dem i framtiden. Vi börjar redan på måndag tala om att det är på det här nya sättet vi ska jobba, säger Dan Eliason, försäkringskassans generaldirektör.

Justitieombudsmannen, JO, har drämt näven i bordet och försäkringskassan har lyssnat.

Gruppkonsultation är en metod som försäkringskassans handläggare använder sig av ibland, mest för dem som varit sjukskrivna i mer än ett halvår. Det handlar om cirka 200 000 ärenden varje år.

När kassan har gruppkonsultation sätter sig handläggarna med läkare, försäkringsmedicinska rådgivare som det heter, för att bestämma om en person får eller inte får sjukersättning eller sjukpenning, säger Dan Eliasson

– Ett läkarintyg är inte alltid lätt. Det innehåller olika begrepp, bedömningar. Ibland uppstår situationer och då behöver vi sätta oss ner med de läkare vi har anställda, för att diskutera, vad betyder det här då, och vad får det för konsekvenser, säger han.

Men allt som sägs har inte protokollförts. Alltså kan den som får nej inte få veta exakt varför och hur diskussionen gick. Det här kritiserar JO. Om man får nej av en myndighet måste man veta varför. Det säger lagen – det kräver rättsäkerheten.

Elisabet Fura, som är chefs-JO, sa i Ekot för några veckor sedan att  gruppkonsultation är ett "systemfel", och  "ur rättsäkerhetssynpunkt oacceptabl" och något som "allmänheten inte känner förtroende för".

Nu är hon ganska nöjd.

– Vi tycker att det är väldigt positivt och faktiskt agerat snabbt, tycker jag, säger hon.

Men chefs-JO vill fortfarande se att förändringarna tar skruv och blir verklighet.

– Vi kommer fortsätta följa det här, Elisabet Fura.