Protest mot färre stafettläkare

Läkarbristen måste lösas innan Landstinget spar på dyra staffettläkare. Annars slits den ordinarie personalen ut, säger man vid Z-gränd.
Behåll stafettläkarna. Det säger Christian Berg, distriktsläkare på Z-gränds Hälsocentral i Östersund, om läkarbristen på äldreboendena som hör till hälsocentralen. Igår träffade läkare och sjuksköterskor på Z-gränds hälsocentral i Östersund verksamhetschefen Olof Englund och primärvårdschefen Tommy Renström, för att diskutera problemen med läkarbristen. Christian Berg menar att situationen är ohållbar i längden. - Trycket blir så stort på sjuksköterskorna så de orkar inte heller, så blir det sjukskrivningar. Han anser därför att man måste behålla antalet stafettläkare. Men från landstingsledningen finns direktiv att minska anstalet stafettläkare. - Det är en dyr lösning men det är den enda lösningen vi har för närvarande, det går inte att snyta läkare ur näven, säger Christian Berg.