V5 raden från travet i Bergsåker

Avdelning ett häst åtta. Avdelning två häst nio. Avdelning tre häst ett. Avdelning fyra häst sex. Avdelning fem häst tre. Fem rätt ger 1728 kronor.