Hopp om lägre koldioxidutsläpp

Handeln med koldioxidutsläpp kan i framtiden omfatta också transportsektorns bensin och diesel, något som kan leda till lägre utsläpp.

Det säger ordföranden Kjell Jansson i den så kallade Flex Mex-utredningen som på tisdagen presenterade sitt slutbetänkande om handel med utsläppsrätter.

– Jag tror att detta kommer bli väldigt effektivt eftersom man nu sätter tak för utsläppen och varje land har fått en tilldelad mängd. Den mängden kan man inte överstiga och det är kraftfulla sanktioner om det är något företag som försöker att komma över taken, säger Kjell Jansson.

Men den svenska industrin till exempel har ju fått större tilldelning än sina nuvarande utsläpp. Vad ger det för incitament till att minska utsläppen?

– De har fått det som de haft historiskt och sedan har de en viss prognos men om deras produktion ökar måste de har fler utsläppsrätter och det för de köpa på marknaden vilket fördyrar deras produktion, säger han.

Sedan årsskiftet har handeln med koldioxidutsläpp inletts så smått i hela EU. Utsläppshandeln gäller energianläggningar och industrier och  ska ses som ett led i klimatpolitiken.

700 svenska anläggningar omfattas
I Sverige är det 700 olika anläggningar, som omfattas av systemet. Till att börja med ska handeln bedrivas under en försöksperiod fram till och med 2007.  

Mycket hetluft kommer att byta ägare i EU de närmaste åren. Tanken är att den som lyckas minska sina koldioxidutsläpp kan sälja utsläppsrätter till den som inte klarar sin kvot. Ett företag som överskrider sin kvot får betala 40 euro för varje ton, som går över taket.

Hittills gäller utsläppshandeln bara fasta anläggningar men på sikt måste den omfatta också transporter, anser utredningen, för transportsektorn utmärker sig genom att öka sina utsläpp istället för att minska.

– Då kan man få med de importörer och de som handlar i uppströmsledet med de här olika produkterna; bensin, diesel, eldningsolja och så vidare. De får bara ex antal miljoner liter av det här bränslet, något mera kan de inte sälja. Om de vill sälja något mera då får de köpa det av något annat företag som har ett tak eller en kvot, säger Kjell Jansson.

Omfattande byråkrati
Men handelsystemet alstrar också en omfattande byråkrati för tilldelning av utsläppsrätter, rapportering, kontroll och sanktioner med risk att systemet snavar på sitt eget regelverk.

– Jag tycker egentligen inte att det är mera regler i det här systemet än aktiehandel och annan handel med andra råvaror. Det är inte särskilt många länder där koldioxid överhuvudtaget kostar någonting, utan det är ju en fri nyttighet att släppa ut växthusgaser. Plötsligt får vi ett pris på den här tidigare fria nyttigheten, säger Kjell Jansson.

– All erfarenhet talar för att när vi får ett pris och så ett högre pris så kommer det att leda till teknisk utveckling som definitivt går mot energieffektivitet, säger Kjell Jansson, ordförande i utredningen.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se