Eldsvåda i Vemdalen

Branden bröt ut i en snickarverkstad vid 02.30-tiden. Den är nu släckt och ingen människa kom till skada.