Ask förbereder granskning av fallet Quick

1:52 min

Justitieminister Beatrice Ask förbereder en granskning av "fallet Quick" inför att det sista fallet ska avgöras. I Ekots Lördagsintervju i dag säger hon att fallet är en rättsskandal.

– Det är det naturligtvis, därför här har en person varit dömd för väldigt allvarliga brott och frikänns nu i ärende efter ärende. Det är klart att det är väldigt allvarligt. 

Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick har varit dömd för åtta mord. I förra veckan friades han från det uppmärksammade dubbelmordet i Appojaure.

Tidigare har han friats från ytterligare fem, därmed återstår bara ett mord. I det fallet är han beviljad resning och beslut om han frias även från det väntas i sommar. Då ska fallet granskas, säger Beatrice Ask - granskningen förbreds av Justitiedepartementet just nu.

– Vi har förberett oss. Vi arbetar och förbereder hur detta ska utredas och prövas. Det är två delar i det hela. Det ena är de ärenden där Sture Bergwall frias från det ena efter det andra – vi ska ta reda på hur kunde det gå så fel. Sedan måste vi försäkra oss om att det inte blir fel igen.

Hur granskningen ska genomföras, och av vilka vill Beatrice Ask inte avslöja i dag. Däremot att utländska experter kan bli aktuella

– Jag inser att när det gäller specialistfunktioner i det juridiska - men också när det gäller rättspsykiatri och när det gäller avvägningar kan det vara bra med andra glasögon på problematiken än vi själva har,