Protester mot åtstramningar runt om i Europa

På flera håll i Europa genomförs i dag protestaktioner mot de pågående åtstramningarna i samband med finanskrisen.

I Frankfurt deltar, enligt polisen, omkring 5 000 personer i en demonstration som kommer att avslutas vid Europeiska centralbanken.

Demonstrationen anordnas av gruppen Blockupy, som anser att ECB:s och den så kallade troikans åtgärder inte ger en lösning på problemen.

I kväll väntas protester i nära 20 städer i Portugal, med mottot "Åt helvete med trojkan".

Även i Madrid planeras en demonstration, riktad mot trojkan - det vill säga EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden.

Ekot