LO varnar för effekten av lägre lönenivåer

1:45 min

Jobbskatteavdraget och den sänkta a-kassan har gjort att lönerna hamnat på en lägre nivå än de annars skulle ha gjort, visar ny forskning. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson varnar för effekterna.

– För det första får vi fler fattiga, människor som inte kan leva på sin lön, och det tycker vi är helt fel. Men det andra är att det trycker tillbaka efterfrågan, och det stora problemet i svensk ekonomi i dag är att vi har alldeles för låg efterfrågan, vilket har resulterat i massarbetslöshet - 445 000 människor som går utan jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson. 

En rapport från IFAU som utvärderar arbetsmarknadspolitiken visar att jobbskatteavdraget och lägre a-kassa gör att löntagarna i högre grad accepterar lägre löneökningar. Ekonomiprofessor Lars Calmfors står bakom rapporten.

– Man kan tolka vår studie som att lönerna har hamnat i storleksordningen 3-4 procent lägre i dag än vad de annars skulle ha varit, säger han.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är kritisk till regeringens politik.

– De har aldrig sagt det utåt men politiken syftar till att vi ska öppna upp för fler låglönemarknader och fler människor som lever på låga inkomster. Med sänkt a-kassa kommer lönenivån att pressas tillbaka, det här är första gången vi får det bevisat i en forskningsrapport, säger han.

Att löneökningarna hållits tillbaka var väntat säger ekonomen Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv som säger att det är bra för att få ned arbetslösheten.

– Effekterna vi väntar oss på sysselsättningen kommer väldigt mycket från att lönerna inte ökar i samma takt som de skulle ha gjort annars. Vi välkomnar att det sker och man ska vara medveten om att de anställda också har fått det bättre för de har fått mer i plånboken. Det här ger en positiv effekt både för företagen och de anställda, säger Björn Lindgren.