Tidsfusk bland gruvarbetare

Vid en rutinkontroll för en dryg månad sedan uppdagades det att flera gruvarbetare vid LKAB i Malmberget systematiskt har smitit från jobbet innan arbetstidens slut.
Enligt LKAB:s vd Martin Ivert har samma typ av fusk förekommit även i Kiruna. Men några disciplinära åtgärder är det inte tal om. Gruvarbetarna har fått en tillsägelse och i och med det anses saken vara ur världen.