Landsbygdsfamiljer missgynnas

Familjer på landsbygden missgynnas när förskoleplatser fördelas i Uppsala. Den så kallade närhetsprincipen kan göra att de familjer som bor långt bort från förskolorna hela tiden hamnar sist i kön till förskolan.
När förskoleplatser fördelas ska kommunen bland annat gå efter den så kallade närhetsprincipen, som innebär att alla ska få dagisplats så nära hemmet som möjligt. Men den här principen har på flera håll också tolkats som att det alltid är den som bor närmast förskolan som ska få plats först. Staffan Yngve, socialdemokrat med ansvar för barn- och ungdomsfrågor i kommunen säger att han har sett flera likannde fall - och han tycker inte att det här är rimligt.