PCB ännu inte kartlagt i älven

Det ska bli Miljödomstolen som avgör ansvarsfrågan om PCB-läckaget till Umeälven. Fortfarande har ingen utredning gjorts om hur mycket PCB det finns i älven.
Många turer har gått i ärendet och ingen vill ta på sig ansvaret för att ha läckt ut miljögiftet PCB i älven. Umeå kommun anser att det är företaget Arvamet AB som ska göra en utredning om mängden PCB, Arvamet menar att det inte är deras ansvar, för PCB i älven fanns redan innan de började med sin verksamhet på Gimonäs. Arvamet har nu överklagat kommunens beslut till Miljödomstolen och ärendet tas upp senare i vår.